Om förskolan

Under vårterminen 2018 öppnas en tillfällig förskola på Polacksbacken. Förskolan ligger vackert belägen med närhet till Gula stigen som mynnar ut i skogen kring Sten Sture monumentet. Den kommer att vara öppen under perioden januari-juli.

Förskolan kommer att erbjuda en verksamhet med fokus på trygghet och lustfyllt lärande, där barnens kreativitet och lek får stort utrymme.27 november 2017