Mål-och styrdokument

Förskolan kommer att erbjuda en verksamhet med fokus på trygghet och lustfyllt lärande, där barnens kreativitet och lek får stort utrymme.

För att säkerställa det styrs vår verksamhet av flera mål-och styrdokument. Förskolan har sedan 1998 ett nationellt styrdokument i Läroplan för förskolan (Lpfö 98) 
Här kan du läsa mer om dem.